Úvod a odvetvia práva

Základný prehľad o niektorých najviac používaných odvetviach práva by nemal byť iba doménou právnikov alebo úradnikov. Stránka ŠkolaPráva.sk Vám prináša niektoré základné informácie z oblasti práva, ktoré by mali aspoň čiastočne patriť do základnej znalostnej základne uvedomelého občana.

Odvetvia slovenského práva


  • Správne právo
  • Ústavné (štátne) právo
  • Občianske právo
  • Trestné právo
  • Pracovné právo
  • Finančné právo
  • Medzinárodné právo súkromné
  • Medzinárodné právo verejné
  • Európske právo
  • Obchodné právo
 
Posledná aktualizácia: 5. júl 2011